Bez odpadu

Kvíz o triedení odpadu – otestujte sa, či viete triediť správne

0%

Kam máme vyhodiť črepiny zo zrkadla alebo z porcelánu?

Správne! Nesprávne!

Zrkadlá a porcelán je potrebné vyhodiť do komunálneho odpadu (vo väčšom množstve zaniesť na zberný dvor), ak sa nedajú už inak využiť. Zrkadlo je totiž potiahnuté kovovou vrstvou a preto sa nedá recyklovať spolu so sklom. Porcelán je vlastne keramická hmota potiahnutá glazúrou, takže tiež nepatrí do skla.

Dá sa vytriediť a zrecyklovať obal s označením O (other/7)?

Správne! Nesprávne!

Naozaj ide o plastový materiál (všimnite si napr. obaly od mrazenej zeleniny, syrov, niektorých keksíkov či cereálií), ktorý sa však nedá recyklovať. Ide o zmes viacerých druhov plastov alebo napríklad o polykarbonát, polyuretán, epoxid či polyamid. Vytriediť ho môžeme do plastov, ale nie je recyklovateľný. Odporúčame sa takýmto obalov vyhýbať.

Dá sa vytriediť a zrecyklovať obal (okrem tetrapackov - tie sa na SR triedia) s označením C/niečo (kombinovaný materiál - napr. C/LDPE, C/HDPE, C/ALU)?

Správne! Nesprávne!

Kombinované materiály sa nedajú vytriediť - patria do komunálneho odpadu. Dôvodom je to, že ide o zmiešaný materiál, ktorý sa nedá od seba efektívne oddeliť a teda ani ďalej spracovať (všimnite si tieto značky na obaloch od cereálií alebo mrazenej zeleniny - ideálne je sa takýmto obalom vyhýbať). Z kombinovaných materiálov sa u nás v SR triedia iba tetrapacky (C/PAP) - "krabice" od mlieka, džúsov, smotany a pod.

Čo si myslíte, koľko % odpadu z domácnosti sa dá reálne vytriediť?

Správne! Nesprávne!

Podľa prieskumov a rozborov odpadkov firmou Natur-pack sa zistilo, že z toho, čo ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, by sa dalo zrecyklovať až 70-80%. Priemerne 45% odpadu v smetných nádobách tvorí iba bioodpad - dá sa skompostovať a využiť ako hnojivo.

Ako sa máme zbavovať vypáleného kuchynského oleja?

Správne! Nesprávne!

Vypálený olej sa má precediť a zberať napr. do PET fľaše, ktorú potom zanesieme na čerpaciu stanicu (sieť staníc Slovnaft určite olej zbiera) alebo na zberný dvor. Takýto olej je použitý na výrobu pohonných hmôt.

Kam vytriedime obaly s označením PP, PS, HDPE, LDPE alebo PET?

Správne! Nesprávne!

Ak nájdete na obale jednu z týchto značiek (alebo označenie v trojuholníku číslom 1-7), tieto obaly sú plastové a treba ich vyhodiť do žltého kontajnera.

Čo znamená panáčik vhadzujúci obal do koša na obale výrobku?

Správne! Nesprávne!

Táto značka je iba všeobecná. Neoznačuje príslušný materiál ani príslušný kontajner na triedenie. Značí iba, že obal nie je nebezpečný ani toxický, a že sa ho máme zbaviť štandardným spôsobom. Ak na obale nie je označenie druhu materiálu v trojuholníku, obal má ísť do komunálneho odpadu.

Je potrebné umývať plastové obaly pred vhodením do žltého kontajnera?

Správne! Nesprávne!

Vytriedené plasty ešte pred recykláciou prechádzajú umývacím procesom na triediacej linke. Preto stačí, ak sú obaly riadne vyprázdnené, bez zvyškov potravín. Dôvodom, prečo ľudia obaly oplachujú, je to, aby im nesmrdeli v koši, kým ho vynesú a prípadne, aby sa smetiarom príjemnejšie pracovalo. Na proces recyklácie to však nemá dopad.

Môžeme kompostovať zvyšky živočíšnych výrobkov - mäsové, mliečne, kosti?

Správne! Nesprávne!

Kompostovať v záhradnom komposte alebo vo vermikompostéri treba iba odpad rastlinného pôvodu a trus z hospodárskych zvierat. Živočíšny odpad sa dá vytriediť do hnedej nádoby na bioodpad (ak máte zber), odkiaľ sa dostanú do priemyselnej kompostárne alebo zhodnotiť napríklad v domácom elektrickom kompostéri Foodcycler. Pri iných druhoch kompostovania sa živočíšny odpad nepoužíva.

Aký druh materiálu je PLA - polyaktid a ako sa triedi?

Správne! Nesprávne!

Naozaj ide o biologicky rozložiteľný materiál. Vyrábajú sa z neho napríklad vrecká do koša, na potraviny, rúčky na zubné kefky alebo dokonca zubná niť. PLA sa rozloží aj v domácom komposte (musí mať certifikát OK HOME COMPOST) za ideálnych podmienok alebo v priemyselnej kompostárni. Obaly alebo výrobky z PLA sa nesmú vhadzovať do žltého kontajnera!

Kvíz o triedení odpadu - otestujte sa, či viete triediť správne
Niektoré vedomosti Vám možno chýbali, ale určite ste si čo-to nové zapamätali. 🙂
V triedení odpadu sa vyznáte, no možno ste nevedeli o niektorých špecifických druhoch odpadu. Veríme, že teraz už Vám nič nebude robiť problém.
V triedení a vo vedomostiach o recyklovaní ste profík!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *